שאל את הרב - תפילה להצלחת הבן

שאלה:

כבוד הרב שליט"א,
האם אני יכול להזכיר בתפילה מקום לימודים מסויים שאני רוצה עבור בני, או שצריך לומר בכללי שיכנס למקום הטוב עבורו.
ועוד אם ברור לנו שה' יכניס אותו למקום הכי טוב עבורו, א"כ מדוע כלל צריך להתפלל?
בתודה מראש.

05/08/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

צריך תמיד זכויות ורחמים וחסדים כדי שהתפילה תתקבל, וחכמי ישראל עשו תענית 40 יום ועוד 40 יום ועוד 40 יום כדי שלא תמוש התורה מהם, וזרעם וזרע זרעם. (עיין ב"מ פה.)
כך שתמיד צריך להתפלל, ותבקש מה' יתברך מה שמתאים עבורו לעלייה רוחנית שיזכה בכך.
ותמיד יש להתפלל כי בשמים רוצים שתתפלל וזה סימן של האמונה, שהכל בידי ה' יתברך. והבן.