שאל את הרב - תיקון הנפטרים

שאלה:

שלום וברכה לכבוד מורנו הרב חיים הי"ו,
האם יש לעשות תיקון לנפטר?
התיקון מופיע גם בתהלים המדויק איש מצליח, מיוסד עפ"י דעת הרב יהודה פתיה זצ"ל, ויכול שהנפטר יופיע בחלום לאחד מקרוביו ואוהביו שמח ולבוש בגדים לבנים.
תודה רבה וחיים טובים.

27/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

שמעתי על התיקון הזה. וכמובן שזה מצוין.
אבל התיקון המקורי והיסודי. זה כאשר מצליחים לחזק את הבנים והנכדים שכולם יזכו לחזור בתשובה. וזה מצוין שבמצוין.
וכל עוד שהם שובבים קטנים או שלא עושים מצוות. או שהבנות והנכדות לא לבושות בצניעות. אז החלום לא קובע. והוא מסכן גדול.