שאל את הרב - תבשיל שבישל מחלל שבת

שאלה:

האם יש בעיה באכילת תבשיל שהתבשל על ידי יהודי מחלל שבת (בפרהסיא)?

01/11/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אין בעיה. והחידוש כאן גם לסוברים שדינו כגוי. עם כל זה אין כאן דין בישולי גויים. כי גוי אסור משום חתנות.
אבל הבת של מחלל שבת מותרת לנישואין. אז גם אין איסור בישולי גויים כלל ועיקר. (ועיין יבי"א ח"ה יור"ד סמן יוד).