שאל את הרב - שימוש במצקת מחוררת בשבת – מדין בורר

שאלה:

שלום לכבוד הרב הרה"ג חיים רבי שליט"א,
אבקש לשאול מהרב לגבי מצקת בעלת חורים בשבת כאשר ברצוני להוציא חתיכת בשר מן הרוטב בשבת ע"י מצקת מחוררת האם יש בעיה בכך?
הרה"ג יצחק יוסף שליט"א בילקוט יוסף חלק ג' שבת עמוד שו מתיר להוציא ע"י מצקת מחוררת חתיכת בשר מן הרוטב בשבת. (מביא את מר"ן בן ציון אבא שאול זצוק"ל שמתיר באור ציון חלק ב')
מר"ן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל לא גילה דעתו בכתב הגדול בחזון עובדיה – שהלכות בורר בעמוד רלא שבת כותב הרב לגבי נשמת שבת שמתיר ומשווה את המלאכה לקולפן כמו שמקלפים תפוח.
הרב לא כתב בכתב הגדול מה דעתו על מצקת מחוררת אבל ניתן להבין כי דעתו של הרב עובדיה להתיר כך ראיתי שהביא הרב יהודה נקי, הרב אור ההלכה, הרב שלום אטלן, הרב בנימין מועלם ועוד.
אבקש לדעת מה דעתו של הרב בנושא, האם הרב הבין שדעת מר"ן הרב עובדיה זצוק"ל להתיר?
האם דווקא בגלל שחתיכת הבשר בתוך הרוטב היא בגדר ברור ועומד ולכן אין פה לפעולת ברירה בכלל או שאפילו בחתיכות קטנות בתוך רוטב?
אשמח לדעת דעתו של הרב בנושא ומה הבין בדעת מר"ן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל.

14/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אצלי כתוב בעט אדום בחזו"ע. שיתכן למעשה שאסור. גם יתכן שאין מחלוקת. ואם זה חתיכות קטנות של בשר. אז זה נקרא תערובת ואסור. אבל כשזה גדול וניכר בפני עצמו. מתירים אך ורק באופן כזה שהחתיכה של הבשר גדולה.
וראה שם בחזו"ע בדף רד לענין סכו"ם. ויש שם סברא שבחתיכות גדולות שניכרות אין דין בורר. ומינה לנדון דידן. ובחתיכות קטנות ראוי להחמיר. וכידוע מנוחת אהבה מחמיר בזה מאד. ובחתיכה גדולה שפיר דמי.