שאל את הרב - שימוש במעלית שבת – לכתחילה?

שאלה:

שלום כבוד הרב,
האם מותר להשתמש במעלית שבת? ראינו במקום מסוים בשם מרן זצוק"ל שמותר, אך הם הוסיפו פסקה שכיום המעליות השתנו ויש מנגנון המחשב את משקל האנשים ומשפיע על פעילות המעלית ולכן אסור להיכנס למעלית שבת כזו.
בנוסף, במידה ומותר להשתמש במעלית שבת, האם מותר לכתחילה לעבור לדירה בה נצטרך להשתמש במעלית שבת?
תודה רבה לכבוד הרב!

31/01/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אם באמת יש בדירה הזאת מעלות גדולות וטובות. כמו שמש בשפע. מקום לסוכה. שכנים טובים. ובעיקר האשה מרוצה מהדירה. ויהיה בדירה הזאת עבודת ה' יותר. אז לא להחמיר.