שאל את הרב - שגדולי הדור שותקים – כולנו שותקים

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,
לצערי שמעתי עדויות מכמה אנשים, שהם מכירים רב אחד שמצטייר ונחשב על ידי חסדיו (והרבה מעם ישראל) כצדיק הדור בעל מעשי פרישות ועבודת ה' נוראים וגדולים, וטוענים שראו אותו במו עיניהם, עושה מעשי ליצנות, שטות, ואפילו אמרו שעובר עבירות רחמנא ליצלן, וכל מה שהוא עושה זה נטו לשם שמים כדי לבזות את עצמו כדי לכפר לעם ישראל על עוונותיהם. וחלק מהם אפילו אמרו שזה מוזר להם העניין של כל השיגעון והליצנות, אבל הם מאמינים שהוא צדיק הדור ויש להתבטל אליו ולמעשיו, ואין להרהר אחריו כי זה מעבר למה שאנחנו יכולים להבין והוא נמצא בעולמות עליונים ונשגבים מעל הבנה אנושית רגילה והוא לא שייך לעולם הזה כלל. או חלק מהם מתרצים כל מיני תירוצים להצדיק מעשיו ולטעון שזה לשון הרע כגון שאולי הוא חזר בתשובה (למרות שידוע שהוא עדיין ממשיך במעשיו). ושמעתי גם שאותו רב מבקש סכומי עתק (5000 ש"ח ואולי יותר) על העברת שיעורי תורה ברבים וכן שחסידיו איימו על רבנים וגדולי ישראל שישתקו ולא ידברו עליו ועוד דברים חמורים מאוד שאי אפשר לפרט. אשמח אם הרב יגיד דעתו בעניין.

08/10/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

הדברים ידועים. והכלל הוא כאשר גדולי ישראל שליט"א שכולנו תלמידיהם. והם שותקים. אז כולנו שותקים.
לא לגנות. וגם אסור לשבח. ולקיים תמיד בעצמנו שב ואל תעשה עדיף. ולא לשמוע ממנו כלום. ולא לקרוא עלונים עליו ולא כלום.