שאל את הרב - רוצה להתקדם וכל הזמן נכשל – מה לעשות?

שאלה:

אני בחור ישיבה וב"ה שומר עיניים אך נכשל בעוונות חמורים ולא יודע איך לצאת מזה אחת ולתמיד. אשמח לקבל עצה מהרב.

14/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

תזהיר את עצמך שיתכן שהשנה תמות כמו שמתו ער ואונן שהיו בגיל 7. נכדים של יעקב אבינו.
גם תדע לך שזה פוגע בפוריות. כי השחתה מקלקל והורס את כל כלי הדם. כי זה נגד הטבע שבגוף. וגם העוון חמור מאד וזה ממש שפיכות דמים. עיין נדה יג: וזה מביא כח להתגבר.
תשתדל לעשות לעצמך סדר יומי בדפי גמרא ומשנה. ומי שעסוק תמיד. לא עושה עבירות.
להשתדל לא להיות לבד. וללמוד אבן העזר סימן כא-כב-כג.