שאל את הרב - פתיל תכלת בציצית

שאלה:

שלום כבוד הרב,
אני רוצה להתחיל לשים פתיל תכלת בציצית. יש שטוענים לי שזה מוציא לעז על הראשונים ועל רבותינו שלא נהגו כך. וחלק אומרים לי: קודם כל תהדר ותחמיר במה שצריך אחר כך תלך עם תכלת. מה הרב שליט"א מציע לעשות? לוותר על כך?

16/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

ב"ה. הרבה מגדולי ישראל שליט"א לובשים פתיל תכלת. ומי שמרגיש בזה דבקות בעבודת ה'. ועלייה רוחנית של שלמות במצוות ציצית השקולה כנגד כל המצוות (עיין מנחות מג:) אז למה שלא יעשה כן.
ואין היתר לזלזל או לומר לו. תחמי במה שצריך. פלוני מחמיר במקוה. ואלמוני בתיקון הכללי. והוא מחמיר ומהדר במצות עשה מהתורה של תכלת.
ולפני כעשרים שנה אמר לי הגה"צ הרב דוד קוק שליט"א. שהגרי"ש אלישיב זיע"א מסכים ללבוש תכלת היום. כאשר בודקים שזה נראה האמיתי לפי כל הסימנים. וגם רבינו הרב נאמ"ן שליט"א לובש תכלת. ואני הקטן. עפר ואפר למדתי מהם לעשות כן.
בסיכום: לא לוותר על מצות תכלת.