שאל את הרב - עוף בכשרות אויירבאך לבני תורה

שאלה:

שלום רב.
האם אברכים ובני תורה יכולים לאכול כשרות מהדרין של הרב אויירבאך בעופות?

23/08/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

כן. ועיין יבי"א חלק יוד יור"ד סימן כ.