שאל את הרב - ספר על מצוות עשה

שאלה:

איזה ספר מדבר על מצוות עשה שהזמן גרמא בפלפול ?

09/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

ספר מנחת חינוך על החינוך ספר מצוין.
ויש כמובן עוד ספרים. למשל ספר פרדס רימונים של הרב היקר הר"ר דוד רחימי שליט"א מעירנו חולון.
ביאורים יפים. עם פסקי הלכה ומוסר השכל.