שאל את הרב - נקיון הגוף אחר בית הכסא

שאלה:

תורה היא וללמוד אני צריך. לאחר שמטיל מים האם צריך לנגב את מקום המילה מחמת טיפות שנשארו או שאסור משום קדושה. ואם לא מנקה האם נקרא גוף נקי לתפילה ותפילין?

09/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

לא צריך לנקות ולא כלום. רק פי הטבעת חובה לנקות במים ולמשמש.
אחרת. צואה באותו מקום אסור להתפלל.
אבל שתן שנשאר בברית קודש. לא מעכב ולא מפריע ולא כלום. כמובן מצוה להמתין כמה שניות. שיצאו כל הטיפות. ומה שנשאר אין בעיה כלל ועיקר.
ואדרבא יש בשתן חומצה ששומר על בריאות הגוף ואין בעיה של קדושה. וכך ברא אותנו ה' יתברך.