שאל את הרב - ניסוי מסוכן

שאלה:

לכבוד הרב,
ישנה מסכת בגמרא המזכירה את ניסוי עקבות הלילית בחול.
לפני כ-23 שנה לערך ערכתי ניסוי. לקחתי חול ים דק ופיזרתי מסביב למיטתי.
בבוקר לא ראיתי עקבות רגל ציפור בחול.
באותו עניין ראיתי ציטוטים של רש"י עם הסבר על תנועת השמש סביב כדור הארץ.
אני יהודי מאמין ושומר מצוות, אך דברים אלה עומדים בסתירה עם אמונתי בדברי חכמים.
לתשובתך אודה.

19/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

סכנה להתעסק בזה. גם סכנה להזכיר את השם שכתבת. תזהר.
המזיקים האלה. אין להם רשות להתייחס לכל אחד כי יתכן שינזקו וימותו. ועיין תענית כד: בפרש"י בד"ה בסכיני.