שאל את הרב - מתנה לאשה מכספי מעשר

שאלה:

האם מותר לקנות לאישה תכשיט או מתנה מכספי מעשרות לחג או מתנה ללידה וכדומה?

03/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אסור. כספי מעשר זה צדקה ומיועד לעניים והחזקת תורה. ולא לאשה. ויש ליזהר בזה.