שאל את הרב - מה עושים כשיש צרות בבית

שאלה:

שלום כבוד הרב,
בזמן האחרון קורים לנו הרבה פגיעות, אם זה בביתנו או ברכבנו, הפסדים כספים, מה ניתן לעשות כדי שהדברים ישתנו לטובה ולברכה לחסד ורחמים מאת השם יתברך ולחזרה לחיים טובים ולרפואה שלמה?

16/06/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

להתחזק ולהתעלות ולהרבות בתשובה ומעשים טובים, וזה יעזור שיהיה ביטול הדינים, ומלך יושב על כסא רחמים.
מומלץ להתחזק הרבה א. באהבת ישראל. ב. מאה ברכות בכוונה מילה במילה. ג. בצניעות וקדושה להוסיף כהנה וכהנה.
ותזכו לבית מלא ברכת ה' אמן ואמן.