שאל את הרב - לשמוע שיעורים של הרב אמנון יצחק

שאלה:

האם מותר לשמוע שיעורים של הרב אמנון יצחק?

15/01/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

מותר לשמוע ואין בעיה. והרצאותיו מחזקים מאד.
אבל מה שהוסיף משנת תשע"ה בתקופת הבחירות יש להמנע מלשמוע שלא להכנס לחשש חס ושלום של פגיעה בכבוד הרבנים וגדולי ישראל הי"ו.
הרב אמנון יצחק שליט"א. יש לו הרבה זכויות. בורא נפשות רבות. אבל גדולי ישראל והרבנים היקרים הם כתר לראשנו. וכולנו תלמידים. ויש להזהר מאד. ומתקופת הבחירות שב ואל תעשה עדיף.