שאל את הרב - לשם יחוד לפני הלימוד

שאלה:

לכבוד מו"ר ועט"ר שליט"א,
לפני קיום מצוות לימוד הגמרא או כל מצווה אחרת, האם מותר להגיד נוסח זה: "הריני לומד וכו' לעשות נחת רוח לקב"ה, ולעשות נחת רוח לצדיק יסוד עולם פלוני וכו'" (לא פירטתי את שם הצדיק, אבל הכוונה לכל צדיק באשר הוא). תודה!

08/10/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

לעניות דעתי זה מיותר. אל תדאג לצדיקים. תדאג לעצמך. ולכוון ללמוד תורה לעשות נחת רוח ליוצרנו. שזה בבחינת להקמת שכינתא וכו'. וכן להצלחת כלל ישראל.
הצדיקים מסתדרים עם עצמם.