שאל את הרב - לשון הרע ע"י הבעל

שאלה:

לכבוד הרב שליט"א
שאלה בנושא לשון הרע,
כיצד עלי לנהוג עם בעלי אם ישנו סגנון דיבור שלילי שאינו מוצא חן בעיני, האם לומר לו אתה מדבר דיבור שלילי? או/ו חושב שלילי באופן קבוע? כיצד ניתן לשנות זאת?
תודה רבה על כל החיזוקים של הרב.

09/08/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

עם הבעל יש לדבר בלשון כבוד. והרמב"ם פסק. להתנהג בכבוד בפני הבעל כמו מלך. (רמב"ם ספט"ו מהלכות אישות). וגם בין בעל ואשתו. מדברים יותר בחופשיות ויותר פתוח. ומסתברא שאין לו כוונה לקלות ראש או לספר לשון הרע. כך שצריך להתנהג בעדינות. ולדעת להעיר בחכמה גדולה שהמלך לא יפגע. ועל כל בעיה כדאי לשתיהם להתייעץ עם החכם. וזה מצוין.