שאל את הרב - לשבת למי שחלש בזמן התקיעות שבראש השנה

שאלה:

שלום לרב.
אדם שלא יכול מבחינה רפואית לעמוד זמן ממושך. מה עדיף במוסף של ראש השנה לסיים את כל העמידה ברצף או להגיע לתקיעות, לשבת ולהמתין, וכשיתקעו הוא יעמוד וימשיך על זה הסדר?
תודה לרב.

03/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

שאלה יפה. מעיקר הדין לפי השולחן ערוך לא תוקעים בתפילת לחש של מוסף. כך שלמעשה אסור לשבת באמצע העמידה. ועדיף שימשיך בתפילה כרגיל. וכאשר ישמע את התקיעות. יפסיק וישמע. וימשיך במקום שהפסיק. והבן. ועיין משנ"ב סימן תקצב ס"ק א.