שאל את הרב - לענות קדושת יוצר בפסוקי דזמרה

שאלה:

שלום לכבוד הרב שליט"א,
מתפלל שנמצא בפסוקי דזמרה והציבור הגיע ל-"קדושת יוצר אור", האם צריך להפסיק ולענות ביחד איתם "קדוש, קדוש, קדוש"? וכן אותה שאלה לגבי קדושת "ובא לציון", כגון שהמתפלל נמצא ב"אשרי" והציבור אומרים קדושה.

17/10/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אסור להפסיק. כי אין לזה דין דברים שבקדושה. שהרי לא צריך עשרה. וגם יחיד אומר קדושה זאת. ופשוט.
וכן הוא הדין י"ג מידות שאסור לענות בפסוקי דזמרה.
ועיין יבי"א ח"ה סימן ז.