שאל את הרב - להתחזק בבין אדם לחבירו מגבינה צהובה

שאלה:

לכבוד מו"ר, אהובינו, מאיר עינינו.
ה' ברחמיו המרובים זיכה אותי להיות מלמד של תשב"ר. לרגל סיום פרשה עשינו בוקר כיתה ואחד הילדים הביא בטעות חבילת גבינה צהובה לא מהדרין.
הסברתי לילדים בכיתה שהכשרות לא מהודרת כנראה מפני חליבה בשבת ע"י שעות שבת אומנם החלב ישראל והדבר מותר מעיקר הדין.
בנוסף עשיתי מעשה וטעמתי מהגבינה ליד הבנים בכדי ללמדם את ההלכה. (אומנם אמרתי למי שמחמיר בביתו על כשרות מהודרת בלבד שייקח מהגבינה המהודרת).
האם נכון עשיתי?
תודה רבה!

17/10/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

נכון עשית. יפה מאד. אבל כדאי להשלים ולחזק את ההלכה. ולומר להם שמותר לכתחילה לאכול. כי כל דפריש פריש. ולהדר בדברים שבין אדם לחבירו כמה שיותר. כגון שלא צועקים. ולא דוחפים. ולא מעליבים זה את זה. אלא רק אוהבים את כולם כמו אחים.
וזה נוטע בהם שורשים מצוינים. ובמשך הזמן להוסיף כמה יש מצוות עשה של בין אדם לחבירו. וכן על זה הדרך.