שאל את הרב - ליווי אורח עד לרכב

שאלה:

שלום לרב.
כשאדם מלווה את האורח האם צריך לרדת עד לרכבו של האורח וללוות אותו או שמספיק מפתח ביתו?
תודה לרב.

03/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

לא חייב להגיע לרכב. אבל יש מצוה לעמוד ולהסתכל איך שהוא נוסע לחיים טובים. וכמובן כאשר זה אדם מכובד מאד. ויש בזה כבוד התורה. או שיכול להיפגע. אז מצוה ללוות כפי הכבוד והצורך. (ועיין כף החיים סימן קי ס"ק טו-טז).