שאל את הרב - כניסה בשבת לבית שמופעלת בו אזעקה

שאלה:

לכבוד מו"ר הגה"צ הרב חיים רבי שליט"א,
האם מותר להיכנס בשבת לבית שמותקנת בו אזעקה, באופן שעם פתיחת הדלת נשמע צפצוף קל? (לכאורה הו"ל פ"ד דלא ניח"ל בדרבנן).

20/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

נכון. ובתוספת הסברא שזרם זה לא אש. ובפרט שנכנס ומכוון לחזקם ביראת שמים. וסעודת שבת וכו' וכו'.
ומכאן גם למצלמות שיש בבית הכנסת 24 שעות. רצוף. שלא לעשות בעיות. כי חוששים מכל מיני בעיות. ופירצות וקטטות ותקלות. והציבור המתפללים לא מכוונים לכך. ומותר לכתחילה. וכמו שציינת.
חזק ואמץ.