שאל את הרב - טלפון כשר בלבד – בלי טריקים בלי שטיקים

שאלה:

לכבוד מו"ר הגר"ח רבי שליט"א,
רציתי לשאול בענין פלאפון מוגן שבאחד השותי"ם (שיש לו הסכמה מהרב לאחד הכרכים) כתב להתיר זאת ולא הגביל רק לעסקנים, וכתב שהאוסרים עתידים ליתן את הדין. ואברך שקנה הספר קם ואמר: הנה מתירים את זה, תפסיקו להיות מרובעים לאסור את הכל… על אף שתלמיד מו"ר שהוא הרב ליאור גלזר מספר כמה עובדות מצמררות מאנשים שהיה להם פלאפון מוגן, ומזה נפרץ לפלאפון כשר אם צריך דוקא עם חותמת שכשר, שכן הורו הגר"ש וואזנר והגר"ח קנייבסקי, או שאפשר אפילו אם יש נגן או מצלמה כמו שמתירים כמה רבנים גדולים ובלבד שאין בזה אינטרנט, וטען: וכי אין לך מצלמה בבית? אך השבתי לו: מה שגדולי ישראל אמרו, גם אם לא מבינים עושים. אך יורנו מה דעת כת"ר בענין.

04/02/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

לא מזמן קיבלתי מכתב של "אגודת חברים" בהכוונת גדולי ישראל רח' מצליח 5/1 בני ברק. ושלחנו מאמר ארוך שלא כדאי לרבנים להורות בנושא הטלפון כי יש בזה דברים חמורים שלא כולם יודעים למעשה.
בשנה האחרונה. אני כבר לא עונה וגם לא ראוי להורות בזה. ומחמיר על כולם בכל אופן. לא לעבודה. לא למשרד. ולא ולא ולא. הכל הבל הבלים. ויש שם כל מיני עצות. ומי שזכה ליראת שמים לא מבקש היתרים ולא כלום.
הטענה של המלצה אינה טענה. ירא שמים קונה מצלמה בנפרד. וכן מכשיר ניווט לנהיגה בנפרד. כלומר בלי טלפון. וזה סימן של יראת שמים. ויתכן באמת שהמתירים בזלזול. ועוד אומרים שהאוסרים עתידין וכו'. אז באמת איש כזה יש לו בעיה ביראת שמים. כי גם אם באמת יש איזה היתר. לא צריך לכותבו בספר. אלא אומרים כן מפה לפה.
לא כל דבר אומרים ולא כותבים ולא מפרסמים. כנראה אלה צעירים שמרשים לעצמם וכו'.
ובעיתון המודיע (י"ח שבט תשע"ט) פורסם בשם פרופסור גיל מנהל בית החולים גהה לחולי נפש. שבעלי האייפון אין להם תקנה של גמילה לעולם. וכל אביזרי אייפון וכיוצא בזה דינם שוה. חוץ מאיסורי עריות. גם זה איסור של קשר אמיץ למכשירים. ותגיד לו שיחזור בו ויבטל דבריו.
גם תגיד לי מי זה וגם אני אדבר איתו. והדברים חמורים. ובעוונות הרבים לא כולם מבינים במצות קדושים תהיו.
חזק ואמץ.