שאל את הרב - חזרה בתשובה לעוון גזל

שאלה:

שלום למרא דאתרא, הרב חיים!
האם יש תשובה על גזל (והרבה), ולגזלן אין את הכסף להחזיר, ורוצה לחזור בתשובה שלמה ואמיתית ולמחוק את הכתם.
הבעיה היא שוב, אין לי את הכסף. ואני רוצה להתקרב לאבא שבשמיים.
יורני בבקשה הרב, ואנא ממך הרב, אל תשיבני ריקם מלפניך. השעה דחוקה!

23/08/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

אם זה מקום ציבורי כמו עירייה. בתי ספר. מרכז קהילתי. עובד מדינה. אז תפרט מה המקום.
אם זה איש פרטי. חייבים להחזיר.
ואם אין כסף. אז ניתן לגשת לאותם האנשים שגזלו וגנבו אותם. ולבקש מהם מחילה גמורה שימחלו על הכסף. וזה מצוין.
אם יגידו שמוחלים מכל הלב. ולהסביר להם כמובן שאין כסף וכו' וכו'.
ואחר כך לחזור בתשובה. ולומר וידוי לפני ה' יתברך. וזה מצוין.