שאל את הרב - התקשטות בבית לכבוד הבעל

שאלה:

רצוני לשאול על התקשטות האשה בבית לכבוד הבעל. לפני שישנם ילדים שמבינים או שהם אינם נמצאים, שמעתי שמותר לאשה ללבוש בגדים צמודים ו/או להוריד את כיסוי הראש כשהיא יושבת אם בעלה ליד השולחן. שמעתי שעל אף שישנם המון דברים שמותרים מעיקר הדין, לאו דוקא כדאי וראוי למשפחות של בני תורה לעשותם. רצוני לדעת אם ההיתר הנ׳׳ל נאמר למי שקשה לו, או שיש בזה משום מצוה. אני קצת מבולבלת בענין, מה מצוה ומה יכול לגרום ירידה, למי שחזקה בצניעות גם בבית. תודה מראש.

23/07/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

גם אם אין בעיה שהילדים רואים ושואלים שאלות, לא כדאי לעשות כן בפניהם.
כאשר בעל ואשה לבד בבית, מותר להם לעשות מה שנוח להם ולכוון לשם שמים להתפרק בקדושה.
נכון, שזה מותר מעיקר הדין ומותר לעשות כן לכתחילה כאשר יש דרישה כזאת מהבעל, אך לדעת הזוהר הקדוש גם בבית יש ליזהר בכיסוי ראש ובצניעות, ולכן זה דרגות בקדושה וצניעות, וכפי הצורך עושים ומכוונים לשם שמים, וכמובן בתנאי שזה לא ישפיע על הבעל לירידה בקדושה או השחתה חס ושלום, כאשר רואה כך את אשתו.
מי שחזקה בצניעות גם בבית זה מצוין, וזה הכי טוב, וזוכים בכך לבנים צדיקים, ובחדר שינה עושים מה שצריך לשם שמים, ויזכו לחיים טובים.