שאל את הרב - הנחת תפילין ר"ת לפני רש"י

שאלה:

לכבוד מו"ר ועט"ר שליט"א,
רפואה שלימה ובריאות איתנה עד ביאת גואל צדק, האם מותר להניח תפילין דר"ת קודם תפילין דרש"י קודם התפלה כדי לחסוך בזמן?

16/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

מותר. ואין בעיה.
תודה רבה על התפילות והברכות.