שאל את הרב - דעת גדולי ישראל על כשרות הבשר

שאלה:

שלום לכבוד הרב,
שאלתי לגבי הבשר, אני שומע כל מיני שמועות שאסור לאכול בשר. מה דעת גדולי ישראל?

06/02/2020
תשובה: מורנו הרב שליט"א

כל גדולי ישראל אוכלים בשר ומקבלים כח ומברכים את ה' יתברך. כל בעיה שלא תהיה ביהדות, תבדוק אם גדולי ישראל אומרים כן, או סתם אנשים. כך שלמעשה כל גדולי ישראל משבחים את הכשרויות המהודרות, ולא פוסלים ולא מסיתים את הציבור. ויאכלו ענוים וישבעו.