שאל את הרב - דין וחשבון על כל דבר קטן

שאלה:

שלום כבוד הרב,
איך אפשר לעבור את העולם הזה, כל דבר קטן יש דין וחשבון עליו, כל בן אדם לחברו גזלה העלבה וכו'.. אם על שקל אפשר לחזור בגלגול.
תודה רבה!

16/09/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

נכון. זה מפחיד. זה מסוכן. לכן צריך הרבה יראת שמים. ופחד מעבירות. וזוכים לקבל סייעתא דשמיא מהשמים.
וכל פעם שחוששים ומפחדים ונלחמים. זה עושה רעש גדול בשמים ונברא מלאך טוב. וזה סנגוריא גדולה. ושלום על ישראל.