שאל את הרב - ברכת האתרוג

שאלה:

שלום לכבוד הרה"ג חיים רבי שליט"א
רציתי לדעת דעתו של הרב לגבי ברכה על אתרוג,
הרה"ג הרב דוד יוסף שליט"א בהלכה ברורה חלק י' כתב לברך על אתרוגים בארץ ישראל שהכל מכוון שטעמם מר ואין דרך לאכול כמו שהוא חי. (אם טעמו מתוק ויש דרך לאכול ברכתו עץ).
מר"ן הרב עובדיה יוסף זצוק"ל כתב בהלכות ברכות בחזון עובדיה שמכוון שאתרוג עומד לתרומות ומעשרות אפילו לא נאכל בכלל ברכתו עץ.
רציתי בבקשה לדעת דעתו של הרב בנושא.

14/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

יש כלל של מרן רבינו זיע"א בדיני ברכות. כאשר לכולי עלמא אם תברך בורא פרי העץ יוצא ידי חובה. אז גם באופן שיש חולקים וממליצים שהכל. מותר לברך בורא פרי העץ. כי אחרי הכל לכולי עלמא אין כאן ברכה לבטלה. ואם מרן רבינו זיע"א פוסק לברך בורא פרי העץ. אז תעשה כן. וזה לכולי עלמא.
ומסתברא שאין מחלוקת. הלכה ברורה מדבר על הקליפה החיצונה. וחזון עובדיה על קליפה פנימית. עיין חזו"ע ברכות דף קלא.