שאל את הרב - ברכה על אשה יפה

שאלה:

לרב חיים רבי שליט"א שלום,
אשה דתית נפגעה מבעלה הדתי כשאמר לה שהוא קרא או שמע שכשרואים אשה יפה מברכים עליה.
האם זה נכון? ומה הברכה?
אם כן איפה כתוב ואיך צריך להגיב על דבר כזה?

05/11/2018
תשובה: מורנו הרב שליט"א

באמת כתוב בגמרא (ע"ז כ.) על רבי עקיבא שראה אשה גויה יפה. ויש ברכה שמשבחים את ה' שברא בריה כזאת. כמובן שאסור להתבונן ולהסתכל. אבל כשזה היה בקרן זוית או בלי כוונה. אז יש ברכה. והברכה היא. ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם שככה לו בעולמו. וגם רבינו הגדול זיע"א הביא כן להלכה בחזו"ע ברכות דף תנז.
למעשה עדיף שלא להסתכל. שמירת העיניים מצוה גדולה פי אלף. ולא להיות סקרן ולא כלום. וגם האשה לא צריכה להיפגע. בודאי בעלה אוהב אותה. ורק אותה. ובסך הכל אמר לה חידוש תורה בהלכה. ובודאי אין לו כוונה רעה חס ושלום.