שאל את הרב - בראשית

שאלה:

שלום רב,
קראתי שהמילה בראשית,היא נוטריקון של ברא שית. מה הכוונה שית?

09/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

זה מאמרים בזוהר הקדוש. ומצוה לקרוא ולהתקדש. ואין מצוה להבין. עצם הגירסא מביא ברכה לעולם. ובפרט מוסר השכל שבזוהר זה דבר גדול לקרוא להבין ולהתחזק.
שית הכוונה 6. אלקים ברא את העולם בששה ימים וזה כנגד 6 ספירות. חג"ת נה"י. ובשבת זה מלכות. בבחינת ישמחו במלכותך. לשמוח בשבת קודש שרואים מלכות שמים. חנויות סגורות. כבישים ריקים. ולא עובדים. וכולם שמחים במלכות שמים.
ועיין בתיקוני הזוהר דף כא. ולמעשה כולנו לא מבינים. גורסים ומתקדשים.