שאל את הרב - בירך לפני שטעם מיין הקידוש

שאלה:

מי שדיבר אחרי שהמקדש טעם מהיין ולפני שהוא עצמו טעם, שמעתי שהרב זצ"ל כתב שצריך לחזור ולברך, אולם באחרונים ראיתי שכתבו שלא יטעם מהיין או שיטעם ולא יברך, ואת דברי מורנו הרב לא מצאתי. אשמח לשמוע כל הצדדים בהלכה זו.

29/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

במחילה. להיפך. לא צריך לחזור ולברך.
עיין כף החיים סימן קסז ס"ק נח. ויבי"א ח"ח ס"ס.