שאל את הרב - בדיקת סקירת מערכות

שאלה:

שלום כבוד הרב,
רציתי לשאול מה דעת הרב על בדיקת סקירת מערכות בזמן הריון.
אנו אנשים חרדים והפלה לא באה בחשבון, אלא הסקירה מיועדת כדי להכין את הרופאים בחדר לידה במידה וחס ושלום ישנו מצב חריג שעליהם לדעת עליו לפני הלידה.
תודה רבה.

13/06/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

בדרך כלל לא מומלץ, אבל אם יש סיבה של בעיה מסוימת וזה יעזור לרופאים כיצד להתנהג בלידה, אז זה מצוין, ואין בעיה.
אבל מ"מ כדאי לעורר מה שכתב בספר ואין למו מכשול (חלק א עמ' 275) שבדיקה זו אינה הכרחית ולפעמים אדרבה גורמים למעוברת חרדה שיש איזו בעיה, שלבסוף נפתרת קודם הלידה, ומ"מ הבטחון בו יתברך הוא העיקר הגדול.
והעיקר להתפלל כמה שיותר, והגברת תוסיף מעלות בצניעות.