שאל את הרב - בדיני הטמנה בשבת

שאלה:

שלום כבוד הרב שליט"א. בילקוט יוסף שבת חלק א' עמוד תקמא בהוספות שבסוף הספר כתוב לגבי קדרה המונחת על הפלאטה שלכתחילה אין לכסותה בשבת גם אם אינם יורדים לדפנות הקדירה. ומיהו המיקל לכסות הקדרה באופן שאין הבגד יורד לדפנות יש לו סימוכין בהלכה. בשו"ת של הרב שאלה יפה בעמד קפד הרב ענה על שאלה לאדם לגבי לכסות תבנית חד פעמית בנייר כסף והרב אמר שמותר אך עם מוסיף כיסוי על הנייר כסף אסור. הרי למה "אסור" בילקוט יוסף הנ"ל כתוב שיש לו סימוכין בהלכה. ובחזון עובדיה שבת א עמוד סה מרן זצ"ל כותב שמותר להטמין את הצונן בשבת על מנת להפיג צינתו. בסעיף בעמוד הבא כתוב שאסור להטמין בשבת בין בדבר שמוסיף הבל ובין בדבר שאינו מוסיף הבל. אם הרב יוכל להסביר בבקשה לסופו של עניין את ההלכה בנושא זה נשמח תודה רבה לרב שליט"א.

14/03/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

שאלה יפה. הבעיה העיקרית שלדעת מרן השו"ע הטמנה במקצת שמיה הטמנה. ולכן גם מלמעלה יש בעיה לכסות בשבת קודש. ויתכן שההיתר של רבינו הילקוט יוסף זה רק במקרה מיוחד. ועדיין צריך עיון.
ולמעשה עדיף ליזהר בזה.