שאל את הרב - ארגון הידברות

שאלה:

שלום לכבוד הרב.
מה הרב אומר על המחלוקת שיש על ארגון הדברות? האם יש אמת בטענות?

05/08/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

כאשר כל גדולי ישראל שליט"א, ספרדים ואשכנזים, חתמו ומאשרים ומבררים, אז זה מצוין, ואין מחלוקת ואין כלום.
אלה שיש להם טענות עושים עוון גדול של הוצאת שם רע ורכילות וחילול ה', ואין בזה ענין לציבור לדעת מכך.
מי שירא שמים באמת ויש לו טענות פונה באמת לגדולי ישראל שליט"א. אם קורח היה פונה למשה רבינו, היה נעשה קידוש ה'.
היוצאים נגד הידברות יש להם בעיה נפשית, ובעיה ביראת שמים. במקום להילחם ברשעים ובמסיתים נלחמים במזכים את הרבים, ואוי לנו מיום הדין.