שאל את הרב - אדם שחזר בתשובה, האם העבירות שלו נמחקות?

שאלה:

שלום כבוד הרב שליט"א,
נשאלתי ע"י בני, אדם שעבר עבירה ושב בתשובה, האם לאחר 120 שנה שלו יראו לו את אותה עבירה או שהיא נמחקה?

02/05/2019
תשובה: מורנו הרב שליט"א

תשובה מאהבה. הכל נהפך לזכויות. אז בודאי העבירה נמחקה לגמרי. כך שלמעשה תשובה שלימה כמה שיותר זה זכות גדול בשמים. וכידוע מהמסילת ישרים. עקירת הרצון כעקירת המעשה.