שטר "כתובה"

60.00

כתובה מהודרת וערוכה

עפ"ד השו"ע ופסקי מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א