ספר הנהגות "שאלה יפה א'"

40.00

ובו שאלות ותשובות שנשאל מורנו הרב בבית ההוראה בעל פה ובכתב, אשר ראו אור בעלון "דעת זקנים" היו"ל ע"י המוסדות. ורבים אומרים מי יראנו טוב ויצא הכל באגודה אחת לעשות רצון אבינו שבשמים.

מס' עמודים: 438

גודל: 23.5/15.5