ספר הנהגות "אהבת ישראל א'"

40.00

ספר זה כקודמיו, מטרתו לחזק ולהתחזק בעיקרי היהדות ורצון ה' יתברך, וברוך ה' בהצלחה רבה. בספר מפורטות בשפה ברורה ופשוטה, הליכות והנהגות איך להתקדם ולשפר את "בין אדם לחבירו" בכלל ובכל הנוגע למעלת "אהבת ישראל" בפרט, ולדעת בחכמה איך לאהוב ולעזור, ולקיים את "אהבת ישראל" הלכה למעשה, בצורה מושלמת כרצון ה'.

מס' עמודים: 318

גודל: 23.5/15.5