הנהגות השגחה פרטית

40.00

היסוד הגדול לכל דבר, לכל פרט בחיים, לכל בעיה קשה וקלה שצריך להתגבר עליה, הוא חיזוק באמונה בהשגחה פרטית.
ורבינו הברדיצ'וב הקדוש זיע"א כתב תפילה לאומרה כל מוצאי שבת קודש. "יהי רצון מלפניך שיבוא עלינו השבוע הבא לאמונה שלימה לאמונת חכמים, לאהבת חברים וכו'". הבקשה הראשונה שלו היא אמונה שלימה.
ומי שלא מבין ולא נהנה מהשגחה פרטית יש לו חצי אמונה, ולדעת רבינו הרא"ש (אורחות חיים אות כו) אין לו כלום, ע"ש.
***
ספר זה כקודמיו, מגיש לפני הקורא בשפה קלה ברורה ונעימה הנהגות ומאמרים במצות האמונה, וירידה לפרטי פרטים בחיי היומיום, עד כמה והיאך ניתן ליישם אותם בכל מקום ובכל עת.

תיאור