המטבח היהודי

סדרת המטבח היהודי

ממורנו הרב חיים רבי שליט"א

הלכות דם חלק א'

שיעור מס' 1 בסדרה

מליחת בשר חלק א'

שיעור מס' 3 בסדרה

דיני תולעים חלק א'

שיעור מס' 5 בסדרה

בשר וחלב חלק א'

שיעור מס' 7 בסדרה

בשר וחלב חלק ג'

שיעור מס' 9 בסדרה

בישולי גויים חלק א'

שיעור מס' 11 בסדרה

דיני הפרשת חלה חלק א'

שיעור מס' 13 בסדרה

טבילת כלים חלק א'

שיעור מס' 15 בסדרה

הלכות דם חלק ב'

שיעור מס' 2 בסדרה

מליחת בשר חלק ב'

שיעור מס' 4 בסדרה

דיני תולעים חלק ב'

שיעור מס' 6 בסדרה

בשר וחלב חלק ב'

שיעור מס' 8 בסדרה

בשר וחלב חלק ד'

שיעור מס' 10 בסדרה

בישולי גויים חלק ב'

שיעור מס' 12 בסדרה

דיני הפרשת חלה חלק ב'

שיעור מס' 14 בסדרה

טבילת כלים חלק ב'

שיעור מס' 16 בסדרה