חיזוק יומי יומי

איזה מכתב אשתך עוד לא קבל ממך? מרתק!

תזכורת למי ששכח מה אנחנו הולכים לעבוד הימים הקרובים – באהבה!

ושוב ד"ש מניו יורק, והפעם עם לקח ישראלי!

המקובל האר"י הקדוש – נקודה שמימית!

מי שבוכה סתם, בסוף סתם בוכה – עצוב!

מה שאתה שומע, הוא לא בהכרח מה שנאמר!

מה שאתה שומע, הוא לא בהכרח מה שנאמר!

מדוע קשה לקבל הערה, ואיך מתגברים על זה?| פרשת במדבר