ההילולא הגדולה תשע"ט

מורנו הרב בדברי קודשו על ההילולה היום