מורנו הרב שליט"א – בביקור אצל מרן שר התורה הגר"ח קנייבסקי שליט"א