החזקת התורה – עץ החיים

בחירת שיטת תשלום
פרטים אישיים

פרטי חיוב

סה"כ תרומה: ₪180.00