תרומות
Immerse in Vibrant Rhythms with Osu's Online Gameplay
Seamless Notetaking with the Online Notepad
Elevate Your Media with PotPlayer's Superior Playback
AnyDesk: Pioneering Remote Desktop Access Solutions
Craft Bootable USB Drives Swiftly with Rufus
TradingView: Your Comprehensive Market Analysis Tool
Optimize USB Drive Preparation with Rufus
Adventure Awaits in the Expansive World of PalWorld
Enhance Online Anonymity with Tor Browser
The Ultimate Tool for USB Formatting and Creation: Rufus
FL Studio MixMaster: Create Hits with the Pros
ToDesk Remote Suite: Your Everywhere Office, Instantly
AutoCAD Innovations: Engineering Your Tomorrow
Tekken 8 Battle Zone: The Fighter’s Playground
Autodesk Digital Lab: Design, Build, Revolutionize
AnyDesk Network Core: Work From Anywhere Without Limits
Notepad QuickSync: Never Lose a Thought Again
WeBull Precision: The Trader’s Edge in Real-Time
TradingView Circle: Where Traders Meet Technology
Tor Network Access: Private Browsing Reinvented
PotPlayer Elite: For the Ultimate Media Connoisseur
PotPlayer Interactive: Engage with Media Like Never Before
Osu! Beat Evolution: Compete on a Global Stage
Galaxy Swapper Toolkit: Customize Your Gaming Universe
Palworld: Explore a World of Imagination

שותפות בעטרת חכמים

לשיחה עם נציג המוסדות:

For a conversation with a representive

054-8562004

לנציג בשפה הפרסית:

For a conversation with a representive in Parsian language

در مورد هر سوال و کمک به زبان فارسی دانیل شمسیان

פרטי הבנק שלנו לתרומה בהעברה בנקאית:

  • ע"ש: עטרת חכמים
  • בנק: מרכנתיל (17)
  • מספר חשבון: 34588
  • מספר הסניף: 635

תרומה באמצעות בנק הדואר:

  • חשבון בנק הדואר: 8223775

תרומה באמצעות הוראת קבע:

לתרומה בהמחאה בנקאית, יש לעקוב אחר ההוראות הבאות:

  • כיתבו המחאה לכבוד "עטרת חכמים" בתוספת הגבלה למוטב בלבד
  • בנספח של ההמחאה, נא לציין שהתרומה היא עבור "עטרת חכמים"
  • נא לשלוח את ההמחאה אל: ת.ד. 6215 חולון