תקנון ואמנת שירות

בס"ד

עדכני ליום י"ד סיון תשע"ח
28 במאי 2018 (למניינם)

אמנת שירות
תקנון – "עטרת חכמים" (ע"ר)

1. כללי
1.1. חנות אתר "עטרת חכמים" (להלן: "האתר") הינו בבעלות עמותת "עטרת חכמים" (ע"ר), שמספר הרישום שלה הינו: 580156271 (להלן: "העמותה"), ומופעל על ידה.
1.2. העמותה שמה לה למטרה מתן שירות הולם וראוי לקהל הבאים בשעריה בכל דרך או אמצעי.
1.3. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ו/או רכישה של מוצרים או שירותים על ידי המשתמשים באתר, והן עשויות להשתנות מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי של העמותה וללא התחייבות למתן הודעה מוקדמת. כל תוספת או שינוי באתר יחייבו את המשתמש עם המשך השימוש בו. על המשתמש לקרוא את תנאי השימוש לפני השימוש באתר או הזמנת שירות / מוצר.
1.4. יובהר בזאת, כי בתקנון נעשה שימוש במונח "מוצר" או "שירות" וכל הוראה בו לגבי אחד מהמונחים או שניהם ביחד רלוונטית בהתאם.
1.5. כניסה ו/או צפייה ו/או שימוש כלשהו באתר מהווה אישור כי המשתמש קרא את הוראות תקנון זה, וכן כי הוא מסכים להוראותיו ומסכים לפעול על פיהן.
1.6. השימוש באתר ובתקנון זה בלשון זכר נעשה מטעמי נוחות בלבד והוא מופנה לגברים ולנשים כאחד.
1.7. המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים פרטיים בלבד. חל איסור לעשות שימוש באתר למטרה מסחרית.
1.8. הרישום לאתר וכן השימוש במידע אותו מסר המשתמש באתר, יתבצע בהתאם להוראות כל דין, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש.
1.9. בחנות האתר ניתנת האפשרות לבצע הזמנת מוצרים או שירותים בתשלום, ובלבד שהמזמין שירות או מוצר בתשלום הנו אדם בוגר מעל לגיל 18 המחזיק באמצעי תשלום תקף. אין אפשרות לביצוע הזמנות ללא מסירת פרטי כרטיס אשראי או כל אמצעי תשלום אחר אשר יהיה קביל על ידי מפעילת האתר לרבות שוברי תשלום או שירותי חיוב דוגמת PayPal ("פייפל").

2. עקרונות הזמנת מוצרים:
2.1 בחנות האתר מוצעת למשתמשים אפשרות לרכוש מוצרים שונים, בדגמים, סוגים וכמויות שונות, והכל בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העמותה. מובהר בזאת, כי העמותה רשאית בכל עת, ועל פי שיקול דעתה הבלעדי, להוסיף או לגרוע מוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את אופן מכירתם ואת מחירם, לרבות דמי משלוח.
2.2 באמצעות האתר ניתן לרכוש מוצרים עד גמר המלאי. היה ולאחר המכירה התברר כי המוצר אזל מהמלאי בשל נסיבות שלא היו ידועות בעת ביצוע ההזמנה, העמותה תודיע לרוכש כי המוצר אינו במלאי. במקרה שכזה העמותה תודיע לרוכש על ביטול המכירה או לחילופין תציע לו מוצר חלופי.
2.3 העמותה תעשה ככל יכולתה כדי להבטיח שהמוצר יהיה תואם וראוי לבחירתו ובקשתו של מזמינו (להלן: "מזמין המוצר").
2.4 העמותה מתחייבת להציג בפני המשתמשים את כל המידע המהותי והרלוונטי הידוע לה אודות המוצר, וזאת כדי לאפשר להם לבצע רכישה נבונה, מושכלת ובהסכמה מלאה.
2.5 העמותה מתחייבת כי ביצוע הרכישה באתר או כל מסירת מידע באמצעות האתר נעשה באופן מאובטח העומדת בתקן PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Stndard = אבטחת מידע סטנדרטית לתשלומים באמצעות כרטיסי אשראי), ונשמר בהצפנה.
2.6 העמותה מתחייבת לשמור על סודיות המידע שברשותה ולא להעבירו לגורם אחר כלשהו, למעט מידע הנדרש לצורך ביצוע ההזמנות באתר.

3. אספקת/הובלת המוצרים
3.1 אספקת המוצרים אשר נרכשו בחנות האתר ואשר התמורה בגינם שולמה במלואה באמצעות כרטיס אשראי, תיעשה על ידי העמותה ו/או הספקים (לפי העניין).
3.2 ידאגו לאספקת המוצרים הנרכשים באתר לכתובת ו/או לנקודת איסוף בישראל מוסכמת מראש כפי שנמסרה במועד ביצוע ההזמנה ובהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה של המוצרים או השירותים.
3.3 עיכוב ואיחור באספקה – העמותה ו/או מי מטעמה אינה אחראית בגין איחור שאינו עולה על 30 (שלושים) ימי עסקים. הודעה בדבר עיכוב מועד האספקה תינתן על ידי העמותה ללקוח בתוך פרק זמן סביר. במידה והלקוח לא יידע את העמותה בדבר העיכוב בקבלת המוצר בתוך פרק זמן סביר ממועד האספקה הקבוע בדף המכירה של אותו מוצר, ייחשב הלקוח כמי שקיבל את המוצר. הלקוח מוותר בזאת על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה, מכל מין וסוג, כלפי מפעילת האתר ו/או חנות האתר, בגין אי-אספקתו של אותו מוצר ו/או אספקתו באיחור.

4. מדיניות החזרות וביטולים
4.1 כל הרוכש מוצר באתר רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ"א – 1981 ("חוק הגנת הצרכן") ותקנותיו.
4.2 ביטול עסקה ייעשה בכתב בדואר אלקטרוני לכתובת: info@haravrabi.co.il בלבד.
4.3 אין באמור כדי לגרוע מחיוב דמי משלוח.
4.4 על הלקוח להחזיר את המוצר באריזתו המקורית, שלם וללא פגיעה, נזק או קלקול מכל מין וסוג שהוא.

דרכי יצירת קשר:
מוקד המכירות – 03-5011150, שלוחה 7
כתובתנו: רח' החי"ם 4, תל-גיבורים, חולון
כתובת דוא"ל שירות לקוחות: info@haravrabi.co.il