עצות על קצה המזלג למציאת הזיווג המתאים

  • מספרי אחורי זמננו
  • -
  • 24/07/2019

(מלוקט מספרי אחרוני זמנינו)

תפילה:

ראשית לכל, כמו בכל דבר, יש להקדים תפילה מעומק הלב לה' שיזמן לו את זיווגו הראוי מן השמים, יפשפש במעשיו, יתקן מה שצריך, וירבה את זכויותיו שתהא תפילתו נשמעת.
הגדרה עצמית: על המשודך להחליט ביישוב הדעת וברצינות גמורה, קודם שיפנה למציאת השידוך, כיצד הוא מגדיר את עצמו מבחינת האופי של הבית שהוא עומד להקים, ומבחינת הרמה של היראת-שמים שהוא מצפה לנהל בה את ביתו עם שותפתו לעתיד.

מה אני מחפש:

כמו כן עליו להציב לעצמו את הנתונים שאותם הוא חפץ למצוא בצד השני, ולהחליט במקביל אלו מהם הם בבחינת "קו אדום", שאין להתפשר עליהם בשום אופן, ואלו מהם יותר גמישים וניתנים לשיקול. ויעזר בחכם לגבש לעצמו דעה נכונה בעניין זה.

יושר והגינות:

על המשודך להיות ישר ולא להסתיר דברים שההלכה מחייבת לספר, שאם לא כן וודאי שהדבר (מלבד איסורו) יפריע עם בן זוגו בעתיד, ודווקא אם יתנהג ביושר יזכה לסיעתא דשמיא למצוא את זיווגו ההגון לו, ומכל מקום ישנם דברים שלא חובה לספר בפגישה ראשונה ויתייעץ עם חכם מה כדאי לספר ומתי.

בירור מקדים:

מן הראוי שקודם הפגישות יבררו את כל מה שניתן לברר (וגם בענייני ממון), כדי שלא יפגשו שלא לצורך, והשידוך יבוטל, כי מן הראוי לאחֵר את הפגישות אחרי כל החקירות והדרישות משני הצדדים, ואח"כ כאשר כבר הושוו בכל הפרטים, אז יתראו ולא קודם. ע"כ.

הצעות במקביל:

אין לגשת בשום אופן לשתי הצעות במקביל, שכן שידוך הוא לא עניין מסחרי, אלא עניין אישי, רגשי ופנימי. אמנם אם נקלעים למצב של אי יכולת החלטה, יש מקום במקרים מסוימים לקבוע הפוגה ולנסות הצעה אחרת, אבל דבר זה ראוי שיעשה רק אחר התייעצות עם חכם.

השוואות:

יש להימנע מלערוך השוואות עם שידוכים קודמים, ויש לדון בצורה בוגרת בכל שידוך לגופו, וכן לא לערוך השוואות עם אחיותיו \ אחיה וכיוצא בזה.

התלהבות:

אל תחכה להתרגשות והתלהבות על הפגישה הראשונה וגם לא השנייה, בספר "אנשי קדש" (עמ' קיט) כתב: תמיד כדאי לעשות פגישה שניה, ואפילו שלישית. כי הרבה פעמים משתנים הדברים בפגישה נוספת, שאז יותר פתוחים זה לזה, ויותר מבינים זה את זה.

השדכן:

בספר אנשי קודש כתב: צריך שדכן נאמן וירא שמים, שהוא יהיה גם איש קשר בין בני הזוג ובין המשפחות, שיודע להנעים את הדברים הטובים של שניהם ולפתור בעיות במהלך השידוך. ועליו להיות עמם בקשר לאחר כל פגישה, כי יתכן שכל צד חושב שהצד השני לא מעוניין בו, ולכן מסרב לומר תשובה חיובית. והשדכן בחכמתו יודע להבהיר את הדברים.

את/ה מזמן/ת לרשום את פרטיך, והשדכנית המסורה תיצור איתך קשר בזמן הקרוב!

לפרטים: 03-5011150 שלוחה 6