"ממלכת עטרת"

  • הרב אליהו רבי
  • -
  • 31/01/2019

שלום וברכה מורי ורבותי!

והיום נדבר קצת "אקטואליה".

לאמור, היום נדבר על ההילולא המרכזית והמסורתית של "ממלכת מוסדות – התורה עבודה וגמילות חסדים – עטרת חכמים".

ומדוע אני מגדיר זאת כממלכה? מהסיבה הפשוטה הבאה:

מה שמבדיל בין ממלכה לממלכה הוא בראש ובראשונה הסיבה לשמה היא נוצרה, ההיסטוריה שלה, ההווה שלה במובן של שלטון משלה, מלך משלה, צבא משלה, מטבע משלה וכל כיוצא בזה, והעתיד אותו היא מועידה לעצמה ועליו היא חולמת ואליו היא מנסה להוביל את נתיניה.

והנה "ממלכת עטרת חכמים" מנוהלת בדיוק לפי מאפייניה של ממלכה שונה, ממלכה שבלי קשר לממשלתה ונתיניה נמצא במרכז ארץ ישראל תחת השלטון הנקרא מדינת ישראל, אולם היא בעצם "ממלכה בתוך ממלכה".

יש לה לממלכה הזו "ממלכת עטרת" שלטון משלה, שלטון התורה ועל פי דעתו הצרופה של מרן רבינו עובדיה יוסף זיע"א. לא דומה, לא כמעט ולא משתדלים לעשות זאת, אלא שלטון ללא מיצרים. פוסקים על פי מרן, לומדים את תורת מרן, מנהיגים דורות על פי מרן ויוצאים לזיכוי הרבים עוד בתחילת הדרך – בדיוק על פי משנתו של מרן.

ל"ממלכת עטרת" יש גם מלך, הלא הוא "אבינו רוענו" – "אבינו מלכנו" מורנו הרב חיים רבי שליט"א. מי שנבחר על ידי ה' יתברך ושליחו הגדול מרן זיע"א לעמוד בראשותה של הממלכה זה רובו של יובל שנים לאורך ימים ושנים בטוב ובנעימים, ואשר כל הנהגה היוצאת מפיו נלמדת ומופנמת על ידי בני הממלכה ונתיניה עד שהופכת לחלק משגרת חייהם.

יש גם מטבע לממלכה הזו, המטבע נראית מבחוץ אותה מטבע מאותן המקובל להסתחר בהן כאן במדינת ישראל ירום הודה. אולם היא מטבע אחרת במהותה, בהצדקת קיומה, ואפילו בערכה ובשוויה.

כי ב"ממלכת עטרת" לא יוצאים מדיי בוקר לעבודה בכדי להביא טרף לבית, להרוויח ממון, ואת היתרה בסופו של תהליך תורמים לשותפות בהחזקת התורה. ב"ממלכת עטרת" מתחילת החודש מתחילים לעבוד על הסך המצטבר ל"החזקת אברך".

המטבע ה"ממלכת עטרת" אינה הדבר שעמו רוכשים מוצרי מזון ושאר מוצרי יסוד בלבד, המטבע היא לא פחות אותה אחת שבה יש להחזיק את התורה ולהחזיק לפחות "אחד על אחד".

ופירוש הקוד "אחד על אחד" הוא, שכל מי שאין מקומו בבית המדרש, ולא זכה להימנות על נבחרי הממלכה, וטרם זכה לשם הקודש "אברך". אינו מוותר לעצמו, ומלבד קביעת עיתים לתורה הוא גם מחזיק לפחות אברך אחד.

"אדם" מול "אדם", "משפחה" מול "משפחה", "גורל" מול "גורל", "מטבע" מול "מטבע".

ואם חשבתם ש"ממלכת עטרת" היא המצאה עכשווית הרי שטעיתם, כי היא מופיע בדיוק בפרשה החולפת, ברגעי השיא של עם ישראל בזמן קבלתה תורה (שמות יט, ה-ו) "אִם שָׁמוֹעַ תִּשְׁמְעוּ בְּקֹלִי וּשְׁמַרְתֶּם אֶת בְּרִיתִי וִהְיִיתֶם לִי סְגֻלָּה מִכָּל הָעַמִּים כִּי לִי כָּל הָאָרֶץ. וְאַתֶּם תִּהְיוּ לִי מַמְלֶכֶת כֹּהֲנִים וְגוֹי קָדוֹשׁ".

וההפתעה הגדולה מופיעה באבות דרבי נתן (נ"ב פמ"ד) "ישראל נקראו מלכים ומלאכי השרת מלכים… אין אתה יודע איזה מכובד מזה. כשהוא אומר ואתם תהיו לי ממלכת כהנים, ישראל! אתם מכובדים לפני יותר ממלאכי השרת".

"אתם מכובדים לפני יותר ממלאכי השרת"…

פעם בשנה מתאספים בני הממלכה לערב איחוד וחיזוק, בו הם מקבלים את המסרים והכוחות הדרושים לשנה החדשה, מציבים יעדים, דנים במהלך השנה החולפת ויוצאים לשנה נוספת של חיי ממלכה מאושרים.

וזאת עליכם לדעת, שחלק מחוקיה של "ממלכת עטרת" הם החוקים המחייבים שמחה אושר ומצב רוח מרומם יום יום ושעה שעה, לך למשפחתך ולמשפחת האברך שלך.

חוקת "ממלכת עטרת" קובעת בעניין זה שלושה סעיפים:

א. כחלק מ"האמונה בבורא העולם ובהשגחתו הפרטית", חובה על האדם לקבל בשמחה ובאהבה כל מה שעובר עליו, בין אם מבין הוא שלטובתו הדבר ובין אם לאו.

ב. כחלק מ"אהבת ישראל" ואף למעלה ממנה, על כל אדם לחיות באהבה ובאושר עם רעייתו ילדיו, עד כדי שיהיו בראש סולם העדיפויות ולא יחדל מלפארם ולרוממם ולעשות למען אושרם ככל אשר ניתן ואף יותר.

ג. כחלק מזכות "ברוך אשר יקים את דברי התורה הזו" חובה על כל אדם להחזיק תורה יותר מכחו, ומעל הכל זכות "החזקת אברך" אשר אין שיעור למעלתה. ואדם אשר זכה ומצבו הכלכלי שפיר עד כדי ש"החזקת אברך" אינה קושי בשבילו, יחזיק שלושה אברכים לפחות.

המפגש הקרוב הוא ממש בשבוע הבא, ביום שלישי ל' שבט תשע"ט [5 לפברואר 2019] בשעה 18:30, ברח' השרון 1 קריית שדה התעופה. שם ממוקם אולם יוקרתי ונאה המתאים לרמתם הרוחנית הגבוהה של בני הממלכה, הקרוי: "איווניו".

היפה ב"ממלכת עטרת" הוא שאין תנאי קבלה או העדפות כלשהם על הזכות להיות נתיניה, אין "ועדת קבלה" ואין אפילו מישהו שעוקב אחר מילוי חוקת הממלכה. באותה מידה אין מעקב אחר הנתינים הממלאים את חוקיה, ואין מי שדואג "לסלק" מהממלכה את האדם שלא יעמוד בתנאיה.

בהיכלי "ממלכת עטרת" אתה יכול להיות בגופך בחוץ, אולם בנפשך ונשמתך לשהות בפנים ובמרכז העניינים ממש, בדיוק כמו שיכול אדם להיות בגופו בפנים אולם בעצם הוא בחוץ…

מי שקובע את גבולות היכולת שלך הם שניים: אתה וה' יתברך. אם שניכם משוכנעים שאתה ממלא אתה מוטל עליך בצורה המושלמת ולמעלה מכוחותיך, זכית ואתה בן הממלכה הזו, ואם להיפך…

ומה הזכויות שיש לבני ונתיני "ממלכת עטרת" ולבני משפחתם?

אז כך זה מופיע בחוקת הממלכה:

ד. כל "מחזיק אברך" ב"ממלכת עטרת" זכאי לשותפות מלאה בתורתם ותפילתם של כל לומדי התורה במוסדות המונים למעלה ממאתיים מלאכים!

ה. כמו כן זוכה, והאברך המיוחד "שלו" אותו הוא מחזיק, מקדיש את לימודיו בשותפות מלאה איתו, והרי הוא כאילו היה בכל מהלך היום בבית המדרש ולמד תורה בטהרתה וברמתה הגבוהה כפי שהיא נלמדת ב"ממלכת עטרת".

ו. מקבל הסכם חתום על קלף ממורנו הרב חיים רבי שליט"א ובחתימת מרן הראשון לציון רבינו יצחק יוסף שליט"א ועוד רבנים רבים נוספים לעדות, אשר בו מעניק לו הרב את הזכות והשותפות לא רק בתורתו של האברך, אלא גם בכל זיכוי הרבים שיתקיים על ידו במהלך כל שנות פעילותו כתלמיד חכם וכרב בישראל.

ז. זוכה "מחזיק האברך" ומורנו הרב שליט"א מקדיש לו את כל לימודו תפילותיו וזיכוי הרבים שלו בארץ ובעולם בשותפות אישית.

צריך להמשיך, או שכבר אמרנו הכל? אז בשביל הקינוח מופיע הסעיף הבא:

ח. בהתאם למקורות חז"ל (גיטין ז' ע"א, כתובות ס"ו ע"ב, ירושלמי סוטה פ"ז ה"ד) כל מי שיצטרף ל"ממלכת עטרת" יזכה לזיווג הגון, לשלום בית, לזרע קודש בר קיימא, לנחת מהילדים, פרנסה בשפע, שמחה תמידית, בריאות איתנה ונהורא מעליא, שפע של רוחניות, שפע של גשמיות, אהבה ואחווה שלום ורעות, ומילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך.

האם צריך עוד משהו מעבר להבטחות המפורשות הללו?

דבר אחד נשאר, להרים טלפון לידידי מוסר הנפש ר' אליהו שמלה בכל יום מהשעה 13:30, כי לפני זה הוא לומד בכולל עטרת, וב"ממלכת עטרת" אסור להיכנס לבית המדרש עם נייד זמין. הוא יתן לכם את כל הפרטים הדרושים בעניין, ואפילו נקבע יחד פגישה לחתימות – כי ברור שאשמח ליטול חלק בזה…

מכאן והילך אני מציע לכל שותפי שיחתנו הנאמנים, השליכו את הפוף מעליכם בבוקרו של יום, הסירו את אלוהי הניכר מתוככם, חדלו לשמוע את היצר הלוחש באזניכם עד כמה המצב קשה ועד כמה לא שייך לעמוד במטלות שכאלו, והראו לו ולכם איך ניתן לחיות באושר ועושר אמיתיים לעבודת ה' יתברך.

יזכה ה' יתברך כל אחד משותפי שיחתנו להתגבר על עצמו, ולנצח את הערפל אותו מייצר היצר, ולהימנות כבן "ממלכת עטרת" – באהבה, בהצלחה, בשמחה, בשפע רוחני וגשמי ובמילוי כל המשאלות לעבודת ה' יתברך, אמן.

אה… הנייד של ר' אליהו שמלה 054-8562002. ואם יהיה עומס, אל תרפו, זהו חלק ממבחן הכניסה לממלכת האושר…

וברוכים תהיו!