Immerse in Vibrant Rhythms with Osu's Online Gameplay
Seamless Notetaking with the Online Notepad
Elevate Your Media with PotPlayer's Superior Playback
AnyDesk: Pioneering Remote Desktop Access Solutions
Craft Bootable USB Drives Swiftly with Rufus
TradingView: Your Comprehensive Market Analysis Tool
Optimize USB Drive Preparation with Rufus
Adventure Awaits in the Expansive World of PalWorld
Enhance Online Anonymity with Tor Browser
The Ultimate Tool for USB Formatting and Creation: Rufus
FL Studio MixMaster: Create Hits with the Pros
ToDesk Remote Suite: Your Everywhere Office, Instantly
AutoCAD Innovations: Engineering Your Tomorrow
Tekken 8 Battle Zone: The Fighter’s Playground
Autodesk Digital Lab: Design, Build, Revolutionize
AnyDesk Network Core: Work From Anywhere Without Limits
Notepad QuickSync: Never Lose a Thought Again
WeBull Precision: The Trader’s Edge in Real-Time
TradingView Circle: Where Traders Meet Technology
Tor Network Access: Private Browsing Reinvented
PotPlayer Elite: For the Ultimate Media Connoisseur
PotPlayer Interactive: Engage with Media Like Never Before
Osu! Beat Evolution: Compete on a Global Stage
Galaxy Swapper Toolkit: Customize Your Gaming Universe
Palworld: Explore a World of Imagination

בס"ד

מכפילים את

מהפכת "עטרת חכמים" ממשיכה לשלב הבא

בעזרת ה' הכל יהיה גדול יותר

שלום וברכה

אז כולם סקרנים להבין מה קורה בבנייה של עטרת חכמים, ובאיזה שלב אוחזים
ובמיוחד בני משפחת עטרת חכמים, שהמקום הזה להם כבית, ואין מי שלא מתעניין בפרטיה בניית הבית שלו
 
אז כאן המקום להתעדכן מיד יום בהתפתחויות, הועדות העירייה, בישיבות, באישורי המומחים, בשרטוטי האדריכלים, ואפילו ברמות המימון אליהם הצלחנו יחד להגיע
 
אמנם קורונה, ואמנם חל"ת, ואמנם מובטלים, ואמנם חוסר וודאות. אבל את בית המקדש בונים גם בזמנים קשים, והנה אנחנו ממריאים.

לפני שנעבור לקומות החדשות, בואו ונעיף מבט על בניית ארבעת הקומות המתנוססות לתפארה בעירנו חולון, ומאירות אל עבר כביש איילון לבאים מצפון ומדרום

ולאחר שנים של השקעה, אישורים, שרטוטים, גיוס תרומות, אדריכל, מהנדס, מומחים וכל שלבי הבנייה, זה מה שעומד היום לתפארת

וכעת ניגש לתוספת של 5 קומות שינשאו אל על,

ויאירו את העולם באות של תורה תפילה וחסד

בהרמת כוסית עם ראש עיריית חולון באלול תשע"ט שהתקיימה על גג בניין המוסדות, עדכנו מורנו הרב חיים והרב אליהו את ראש העירייה בכך שהם מתעתדים לבנות קומות נוספות על גג הבניין. ראש העיר הציע מיד את עזרתו תוך כדי שהוא מייעץ לרב אליהו איך ומה לעשות במהלך הבנייה. הרב אליהו הודיע לקהל כי מעתה הוא ממנה את ראש עיריית חולון מר מוטי ששון ליועץ המוסדות, והמינוי אכן התקבל בתשואות ובמחיאת כפיים סוערות מצד הקהל

אך לפני הכל, פנינו לחברות אדריכלות מהשורה הראשונה, ובקשנו את חוות דעתם המקצועית. רצינו לראות מי יוכל להבין את החלום שלנו, ואף להגשים אותו הרב אליהו שליט"א וצוות המוסדות נפגשו עם 8 חברות אדריכלים מומלצות, ולאחר שהבינו את היכולות והאפשרויות, בחרו את חברת "חסין דבורצ'ק אדריכלים"
 

חסין ודבורצ'ק אדריכלים​

"חסין דבורצ'ק אדריכלים" והעומדים בראשה ידידיה חסין ותומר דבורצ'ק, הפכו כבר בפגישת ההיכרות הראשונה לחלק ממשפחת "עטרת חכמים". הם חיים את המקום, נושמים את האוירה, ומיום ליום אפילו נכנסים למימדים הרוחניים של עטרת חכמים. לומדים מתובנות מורנו הרב חיים שליט"א, צופים בחיזוק היומי של הרב אליהו שליט"א, ואף מתענגים על חידושי תורה ויראה תוך כדי פגישות עבודה ושרטוטים

SUB HEADING

 מיום ליום לומדים ב"חסין דבורצ'ק אדריכלים" את סדרי העדיפויות בעטרת חכמים, אם העיקר והטפל, החשוב והחשוב יותר, עד כמה הפאר וההדר בבית ה' חשובים, אך יותר מכך חשובה הנוחות לעמלי התורה

הדמיית הבניין מס' 1

היום בו שלחו מחסין דבורצ'ק אדריכלים את ההדמיה הראשונה של הבניין, המשהו הראשון שאמור להראות פחות או יותר מה הולך להיות כאן
וזה היה נראה כך:

הדמיית הבניין מס' 2

האישור התקבל אותם היה ברור שמדובר בשלב הראשון ממש, ומכאן צריכים רק להתקדם
ואז הגיע הדבר הבא:

הדמיית הבניין מס' 3

זה כבר נראה הרבה יותר טוב, אבל עדיין… עדיין… אין כאן את כבוד בית ה' בתפארתו, צוות ההיגוי במוסדות ביקש משהו יותר מזה, משהו שכל מי שעובר באיילון ירים עיניים וימא לעצמו: "אני חייב, אבל חייב, להגיע למקום הזה ולראות במה מדובר".
ואז הגיעה ההדמייה הבאה:

הדמיית הבניין מס' 4

כאן כבר רואים משהו מתחיל, כאן כבר מדובר בבניין של מוסדות, וכאן כבר אפשר לעצום עיניים ולחלום…

לחלום על עוד מאות אברכים, לחלום על עוד אלפי משפחות בקהילה, לחלום על שיעורי תורה לגברים נשים וילדים במקביל

לחלום…

ואז הגיעה ההדמייה הבאה:

הדמיית הבניין מס' 5

כשההדמייה הזו הגיעה, היו הדעות חלוקות לגביה. לא היה מי שלא אהב, אבל היו כאלו שחשבו שעדיף מבנה שמאפיין יותר את מה שקורה כאן בפנים, ומבחינתם המבנה הזה מאפיין יותר תחנת חלל או מגדל בהונג קונג…

אייל בהרי המוכשר, בנו של פטרון המוסדות מר יונה בהרי הי"ו, הוסיף שמן למדורה. הוא הביט בהדמייה ואמר לאדריכלים שהיא לא מספיק סימטרית. אל תנסו להבין למה, צריך בשביל זה עין של יזם, או לפחות של קבלן.

חברת חסין דבורצ'ק אדריכלים ירדה למחתרת, ניהלה שם את ענייניה בשק ותחת אבטחה כבדה, ותוך מס' שבועות חזרו עם הדבר המדהים הבא

הדמיית הבניין מס' 6

אחרי האורות והצילצולים שליוו את ההדמייה הקודמת, ההדמיה הזו נראה רדומה במקצת. אבל אין מה לדבר, מנגד היא היתה מאוזנת יותר, שפויה יותר, רגועה יותר ומאפיינת את תוכנה הרבה יותר

העברנו את ההחלטה לרשות הציבור, הרב אליהו הצג בפני האברכים ומתפללי בית הכנס את שתי ההדמיות וביקש לקבל חוות דעת כתובה מכל אחד מהם

והציבור הפתיע, רובם ככולם דרשו את ההדמייה החדשה, והאדריכלים קבלו אור ירוק להתקדמות עם ההדמיה הזו

ואז הם הוסיפו את העיטורים ואת המרפסות ואת הקרניז, וכבר עמד בפנינו מראה של בניין מושלם הרבה יותר

הדמיית הבניין מס' 7

 ואז, באחת מהפגישות עם האדריככלים התברר שיש למבנה היתר גובה של קומה נוספת, ואז ביקש הרב להגביה את בית המדרש החדש שישמש את מאות הלומדים לגובה 3 קומות ולא כמתוכנן לגובה 2 קומות.

צוות האדריכלים,שמע, הקשיב, הפנים, יצא לדרך וחזר עם תוצר הבא

הדמיית הבניין מס' 8

כשההדמייה הזו הגיעה, היו הדעות חלוקות לגביה. לא היה מי שלא אהב, אבל היו כאלו שחשבו שעדיף מבנה שמאפיין יותר את מה שקורה כאן בפנים, ומבחינתם המבנה הזה מאפיין יותר תחנת חלל או מגדל בהונג קונג…

אייל בהרי המוכשר, בנו של פטרון המוסדות מר יונה בהרי הי"ו, הוסיף שמן למדורה. הוא הביט בהדמייה ואמר לאדריכלים שהיא לא מספיק סימטרית. אל תנסו להבין למה, צריך בשביל זה עין של יזם, או לפחות של קבלן.

חברת חסין דבורצ'ק אדריכלים ירדה למחתרת, ניהלה שם את ענייניה בשק ותחת אבטחה כבדה, ותוך מס' שבועות חזרו עם הדבר המדהים הבא

הדמיית הבניין מס' 9

אחרי האורות והצילצולים שליוו את ההדמייה הקודמת, ההדמיה הזו נראה רדומה במקצת. אבל אין מה לדבר, מנגד היא היתה מאוזנת יותר, שפויה יותר, רגועה יותר ומאפיינת את תוכנה הרבה יותר

העברנו את ההחלטה לרשות הציבור, הרב אליהו הצג בפני האברכים ומתפללי בית הכנס את שתי ההדמיות וביקש לקבל חוות דעת כתובה מכל אחד מהם

והציבור הפתיע, רובם ככולם דרשו את ההדמייה החדשה, והאדריכלים קבלו אור ירוק להתקדמות עם ההדמיה הזו

ואז הם הוסיפו את העיטורים ואת המרפסות ואת הקרניז, וכבר עמד בפנינו מראה של בניין מושלם הרבה יותר

ועכשיו, בואו נרד לפרטים, בואו וניכנס לתוך הבניין ונבין יחד מה הולך להיות שם

חדר מורנו הרב

חדר מורנו הרב

חדר מורנו הרב

חדר מורנו הרב